Víkend pro biřmovance v Brtnici

Kdy:
14.10.2016 @ 19:00 – 15.10.2016 @ 20:00
2016-10-14T19:00:00+02:00
2016-10-15T20:00:00+02:00

Milí biřmovanci, blíží se nám poslední vikend před biřmováním, který bude v Brtnici na faře od pátku 14.10. večera do soboty 15.10. večera.Připomínám, že víkend je povinný pro všechny biřmovance. Hostem bude P. Christián Pšenička, premonstrát z Jihlavy od sv. Jakuba. Vařit bude Honza Dunička. Víkend bude formou duchovní obnovy a budeme probíhat samotný průbéh slavnosti svátosti biřmování. Začátek bude v pátek 14.10. v 19 hodin večeří a ve 20 hodin začne společný program na faře. Dopravu si zajistěte sami, domluvte se mezi sebou, kdo může vzít auto. Já mohu vzít 4 po večerní mši v Třešti. Odjíždět domů  se bude v sobotu po mši sv. asi v 18 hodin. Podrobný program se dozvíte na místě samém. S sebou si vezměte: spácák, teplejší oblečení, přezůvky, hygienické potřeby, 220 Kč na jídlo, na ubytování a topení, bibli, tužku a papír, děvčata upečte dobrou buchtu na snídani a kluci vezměte nějakou  klobásku a další věci, které považuješ za důležité.
Budete vyplňovat biřmovací lístky, kde se píše biřmovací jméno patrona (takže ať už víte svého biřmovacího patrona) a datum a místo křtu a  kdo nebyl pokřtěn v Třešti nebo v Růžené, ať si opatří potvrzení o křtu. Je třeba tam také doplnit jméno a přijmení vašeho kmotra (ten musí být biřmovaný). Velmi se doporučuje jít před biřmováním ke sv.smíření, aby duše byla disponovaná k přijetí Ducha sv.. Proto budete mít také možnost ke sv. smíření. Budeme k dispozici 3 kněží v určený čas. Můžete se už připravit  doma.  Těším se na setkání s Vámi. Modleme se za sebe navzájem a za tento víkend. Díky.

otec Tomáš

Posted in .