Noc kostelů

Kostel sv. Kateřiny

18:00 Vyzvánění zvonů na zahájení Noci kostelů
18:05 Mše svatá s kázáním zaměřeným pro děti
19:15 Duchovní koncert učitelů a žáku ZUŠ Třešť
20:00 Jak jsem se na konzervatoři potkal s Kristem, aneb svědectví otce Damiána
21:00 Duchovní koncert skupiny Labyrint

Kostel sv. Martina

18:00 Vyzvánění zvonů na zahájení Noci kostelů
18:05 – 22:00 Možnost tichého spočinutí v kostele
22:00 – 23:00 „Hořící srdce“ – Živý Kristus mezi námi
          – přímluvná modlitba za rodiny, nemocné, potřebné a modlitba za město

Kostnice

18:00 – 20:30 Prohlídka kostnice s komentářem

Věž kostela sv. Martina

18:00 – 20:30 Pohled z výšky vížky (prohlídka věže farního kostela)

Konírna

18:00 – 23:00 Občerstvení a posezení u kávy a čaje aneb jste naši hosté
Ze života farnosti – prezentace fotografií

Posted in .