Události

Kvě
24
Příprava na první svaté přijímání
Kvě 24 @ 15:30 – 17:30
Noc kostelů
Kvě 24 @ 18:00 – 23:00

Kostel sv. Kateřiny

18:00 Vyzvánění zvonů na zahájení Noci kostelů
18:05 Mše svatá s kázáním zaměřeným pro děti
19:15 Duchovní koncert učitelů a žáku ZUŠ Třešť
20:00 Jak jsem se na konzervatoři potkal s Kristem, aneb svědectví otce Damiána
21:00 Duchovní koncert skupiny Labyrint

Kostel sv. Martina

18:00 Vyzvánění zvonů na zahájení Noci kostelů
18:05 – 22:00 Možnost tichého spočinutí v kostele
22:00 – 23:00 „Hořící srdce“ – Živý Kristus mezi námi
          – přímluvná modlitba za rodiny, nemocné, potřebné a modlitba za město

Kostnice

18:00 – 20:30 Prohlídka kostnice s komentářem

Věž kostela sv. Martina

18:00 – 20:30 Pohled z výšky vížky (prohlídka věže farního kostela)

Konírna

18:00 – 23:00 Občerstvení a posezení u kávy a čaje aneb jste naši hosté
Ze života farnosti – prezentace fotografií

Kvě
25
So
Svátost smíření před prvním svatým přijímáním
Kvě 25 @ 9:00 – 10:00

Svátost smíření pro děti, rodiče a rodinné příslušníky před prvním svatým přijímáním, je v sobotu 25.5. v 9:00 hodin u sv. Kateřiny, po ní bude následovat příprava na průběh mše svaté.

Zkouška všech dětí na zpívání při svatém přijímání
Kvě 25 @ 10:30 – 11:30
Kvě
31
Zpívání na faře
Kvě 31 @ 16:30 – 17:30

nácvik na poslední májovou dětí

Společenství mladší mládeže
Kvě 31 @ 19:00 – 21:00
Čvn
2
Ne
Společná pouť farností do Kostelního Vydří
Čvn 2 @ 10:30 – 13:00

Společná pouť farností k Panně Marii Karmelské do Kostelního Vydří bude v neděli 2. června. Mše svatá bude v 10:30 hod. Bude možnost společného oběda – 90 Kč porce (polévka + řízek a brambor). Prosím zapisujte se vzadu na stolečku. Jednak na autobus, ale také na oběd.

Čvn
9
Ne
Farní kavárna
Čvn 9 @ 9:00 – 11:00
Čvn
15
So
Ministrantský výlet do Znojma
Čvn 15 @ 8:00 – 19:00

společná mše svatá, znojemské podzemí, vyhlídka z kostelních věží, muzeum motorismu. Odjezd v 8:00 od fary z Třeště. Návrat kolem 19 hodiny. Více na přihláškách pro ministranty v sakristii.

Čvn
24
Po
Výlet dětí z náboženství
Čvn 24 celý den

Výlet dětí z náboženství bude v pondělí 24.6. Navštívíme klášter a obec Želiv.