Události

Úno
28
Katecheze „Dobrého Pastýře“ na kaplance
Úno 28 @ 16:30 – 17:45
Bře
6
Katecheze „Dobrého Pastýře“ na kaplance
Bře 6 @ 16:30 – 17:45
Bře
13
Hry na faře
Bře 13 @ 16:30 – 17:45
Zář
8
Út
Adorační den farnosti Třešť
Zář 8 celý den
Zář
10
Čt
Adorační den farnosti Kostelec
Zář 10 celý den
Zář
18
Farní duchovní obnova
Zář 18 @ 18:00 – Zář 19 @ 10:30
Zář
27
Ne
První svaté přijímání dětí z farnosti Třešť a Růžená
Zář 27 @ 10:00 – 11:30

Děti společně poprvé přijmou Pána Ježíše při mši svaté v Třešti u sv. Kateřiny v 10:00 hodin.

Říj
2
ZRUŠEN ministrantský víkend v Brtnici na faře
Říj 2 – Říj 4 celý den

Ministrantský víkend je bohužel přesunut na jaro, kvůli zhoršené situaci koronaviru.

Říj
4
Ne
Ministrantská schůzka
Říj 4 @ 9:00 – 11:00
Příprava na svátosti pro dospělé
Říj 4 @ 19:00 – 20:00

křest, první svaté přijímání, biřmován. První informativní setkání bude na faře v Třešti v neděli 4. října v 19:00 h. Pokud o někom víte, povzbuďte ho!