Události

Úno
14
Společenství mladší mládeže na faře
Úno 14 @ 19:00 – 22:00
Úno
16
Ne
Ministrantská schůzka
Úno 16 @ 9:00 – 10:00
Úno
21
Hry na faře
Úno 21 @ 16:30 – 17:45
Úno
28
Katecheze „Dobrého Pastýře“ na kaplance
Úno 28 @ 16:30 – 17:45
Bře
6
Katecheze „Dobrého Pastýře“ na kaplance
Bře 6 @ 16:30 – 17:45
Bře
13
Hry na faře
Bře 13 @ 16:30 – 17:45
Zář
8
Út
Adorační den farnosti Třešť
Zář 8 celý den
Zář
10
Čt
Adorační den farnosti Kostelec
Zář 10 celý den
Zář
18
Farní duchovní obnova
Zář 18 @ 18:00 – Zář 19 @ 10:30
Zář
27
Ne
První svaté přijímání dětí z farnosti Třešť a Růžená
Zář 27 @ 10:00 – 11:30

Děti společně poprvé přijmou Pána Ježíše při mši svaté v Třešti u sv. Kateřiny v 10:00 hodin.