Události

24
Celý den
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
15:30 Příprava na první svaté přijímání
18:00 Noc kostelů
Noc kostelů
Kvě 24 @ 18:00 – 23:00
Kostel sv. Kateřiny 18:00 Vyzvánění zvonů na zahájení Noci kostelů 18:05 Mše svatá s kázáním zaměřeným pro děti 19:15 Duchovní koncert učitelů a žáku ZUŠ Třešť 20:00 Jak jsem se na konzervatoři potkal s Kristem,[...]