Galerie farářů působících v Třešti

Chybí u některého faráře fotografie a vy ji máte? Budeme rádi, když nám jí půjčíte k okopírování.

2022 – Dnes
  Martin Mokrý
    nar. 5. 9. 1992 – Boskovice
ord. 20. 6. 2020 – Brno, Mons. Vojtěch Cikrle)

2021 – 2022
  Hynek Šmerda

2018 – 2021
Damián Jiří Škoda
    nar. 30. 6. 1974 – Ivančice
ord. 2.9. 2006 – Brno – Mons. Jiří Paďour OFMCap

2004 – 2018
 caha Tomáš Caha
    nar. 8. 5. 1975 – Brno
ord. 29. 6. 2002 – Brno – Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
  Po příchodu otce Tomáše do farnosti byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce farního kostela a fary. V roce 2008 proběhla výmalba farního kostela sv. Martina. Dne 6. 7. 2009 se konala primice P. Jana Krbce. V roce 2014 se uskutečnilo v Třešti v areálu Středního odborného učiliště celostátní setkání animátorů za přítomnosti většiny českých biskupů. V roce 2016 proběhla oprava varhan v kostele sv. Kateřiny Sienské, kterou financovalo město Třešť. Ve stejném roce se uskutečnil v Třešti X. celostátní katechetický kongres s účastí našich biskupů. V roce 2018 bylo opraveno schodiště před farou.

2000 – 2004  kubin Roman Kubín
    nar. 30. 4. 1973 – Svitavy
ord. 27. 6. 1998 – Brno – Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
  Za působení otce Romana byl opraven – z prostředků Města Třešť a Ministerstva kultury ČR – kostel sv. Kateřiny. Jednalo se především o provedení odvlhčení kostela, opravu krovu a střešní krytiny. Byla zhotovena nová fasáda a nasvětlení kostela. Interiér kostela byl vymalován. Z prostředků farnosti bylo vybudováno sociální zázemí v kostele pro farníky. Dále byla v roce 2003 otevřena nová zpovědní místnost v boční kapli kostela. Ve faře byl postaven kamenný krb pro vytápění místností. V létě roku 2003 proběhlo v Třešti celostátní setkání animátorů za účasti cca 500 mladých a téměř všech českých i moravských biskupů. Před svým odchodem zahájil opravu sálu na faře v Třešti.

1995 – 2000  hason Jiří Hasoň
    nar. 26. 5. 1961 – Hodonín
ord. 30. 6. 1990 – Brno
  Za jeho působení proběhly rozsáhlé opravy areálu kostela a fary sv. Martina a do kostela sv. Kateřiny byly pořízeny nové dubové lavice. V Třeštici byl 14. 6. 1998 vysvěcen nový zvon – 120 kg, který věnoval na památku své matky Kristy syn Ing. Josef Podzimek.

1990 – 1995  pezlar Jaroslav Pezlar
    nar. 15. 7. 1954 – Hustopeče
ord. 5. 7. 1980 – Brno
  Za jeho působení v Třešti se pořídil nový zvon sv. Kateřina – 755 kg – do věže kostela sv. Kateřiny. Zvon byl pořízen ze sbírek dárců na památku obětí II. světové války a poděkování Bohu za 50 roků života bez války. Slavnost proběhla v neděli 7. 5. 1995 za velkého zájmu veřejnosti. O rok dříve byly v kostele sv. Martina vysvěceny nové varhany (29. 5. 1994), které se stavěly asi 5 let, stavěl je Ing. Vladimír Šlajch. Ze sbírek farníků byla opravena kamenná křížová cesta od kostela sv. Martina ke sv. Trojici, vyměněna krytina na půlce střechy fary a opravena část ohradní zdi v ulici Fritzova. V kostele sv. Kateřiny se v roce 1993 položila nová dlažba na podlahu.

1989 – 1990 posad Pavel Posád 
     nar. 28. 6. 1953 – Budkov
ord. 26. 6. 1977 – Brno
   V době jeho působení v Třešti proběhla „listopadová revoluce“ – v Praze vysvěcení rodáka P. Františka Radkovského na biskupa v dubnu 1990 a jiné, dříve nemožné události, např. církevní svatba v kostele. V létě 1990 odešel do Olomouce, kde působil jako spirituál kněžského semináře. V roce 2004 přijal biskupské svěcení a stal se litoměřickým biskupem.

1985 – 1989  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  Pavel Procházka
    nar. 25. 6. 1956 – Brno
ord. 27. 6. 1982 – Brno
  Byl kaplan v Jihlavě, adm. v Třešti, dále v Drnholci, na misiích v cizině, potom v Děčíně jako sekretář České biskupské konference pro pastoraci Rómů se v březnu 1999 zúčastnil kkonference Katolického mezinárodního výboru pro Rómy (OCCIT). Za jeho působení v Třešti se opravoval vnitřek fary a zavedl plyn, v kostele sv. Martina instaloval nový obětní stůl a vyměnila se v lodi 4 okna s vitráží, postavila nová sákristie a dokončily se vnitřní opravy na faře.

1984 – 1985  dvorak Vladislav Dvořák 
    nar. 21. 5. 1943 – Chudčice
ord. 29. 6. 1974 – Brno
zemřel 10. 8. 2007 v Chudčicích
   Adm. v Příměticích, Třešti, Ostrovačicích, Poštorné, Brtnici, Rakvicích. Byly zahájeny stavební práce na vnitřních opravách fary.

1981 – 1984   Karel Obrdlík
    nar. 9. 7. 1948 – Brno
ord. 30. 6. 1973 – Brno
  1976 – 1981 – kaplan v Třešti
1984 – 1990 – administrátor v Babicích
od 1. 8. 1990 farářem v Blansku
od 15. 9. 1991 farářem ve Zbýšově u Brna a exc. administrátorem v Oslavanech a Čučicích
od 1. 9. 2007 farářem v Dolních Kounicích a exc. administrátorem v Pravlově
od 1. 10. 2007 navíc exc. adm. v Bratčicích.Za jeho působení se provedla rozsáhlá oprava vnitřku kostela sv. Kateřiny. Byla postavena zděná zpovědnice, odstraněny boční oltáře, nová elektroinstalace, vnitřek nově vymalován.

1963 – 1981  privetivy František Bohumír Přívětivý 
    nar. 2. 7. 1920 – Nová Říše
ord. 5. 7. 1946 – Brno
zemřel 5. 7. 1981 – pohřben v Nové Říši
  Působil v Husovicích, Vranov u Brna, Lomnice u Tišnova, Modřice, Moravany, Nebovidy, Třešť a Růžená.  

1971 – 1974
Karel Pavlíček – kaplan
nar. 26. 5. 1929 – Budišov u Třebíče
ord. 5. 7. 1970 – Brno
od 1. 8. 1971 kooperátorem (lidově „kaplanem“) v Třešti
od 1. 10. 1974 administrátorem v Ivančicích,
od 1. 4. 1994 navíc exc. adm. v Neslovicích,
od 1. 7. 1996 výpomocným duchovním v Pozořicích
od 1. 8. 1996 navíc děkanem modřickým (až do 31. 12. 2000)
5. 4. 2000 titul Monsignore (zkr. „Mons.“, „kaplan Jeho Svatosti“)

1976 – červen
František Korbela – kaplan
nar. 5. 6. 1938 – Žilina
ord. 25. 6. 1961 – Litoměřice
Byl mu odebrán statní souhlas, dále pracoval jako asfaltér – isolatér v Brně.

1976 – 1981
Karel Obrdlík – kaplan
nar. 9. 7. 1948 – Brno
ord. 30. 6. 1973 – Brno
Byl posledním kaplanem v Třešti, od roku 1981 je farář na faře sám.


1952 – 1963 Josef Hlaváč 
    nar. 8. 2. 1905 – Velké Meziříčí
ord. 5. 7. 1928
zemřel 1. 9. 1964 v Brně, kde byl toho času kanovníkem
  1948 – 1952
Vítězslav Grmela – kaplan
nar. 21. 11. 1920 – Protivanov
ord. 29. 7. 1945
od 1. 8. 1945 kooperátorem v Kloboukách,
od 1. 8. 1948 II. kooperátorem v Třešti,
od 1. 8. 1949 kooperátorem v Budči,
od 15. 8. 1949 administrátorem ve Starém Petříně a exc.adm. v Lančově,
od 1. 6. 1954 administrátorem v Želešicích,
od 1. 4. 1960 ustanoven administrátorem (kolem r. 1990 farářem „tichou cestou“) v Sulkovci
od 1. 8. 1999 v Charitním domově důchodců pro kněze na Moravci,
od 30. 1. 2007 zemřel v nemocnici v Novém Městě na Moravě,
od 8. 2. 2007 pohřben v Protivanově.1952 – 1958
František Jindra – kaplan
nar. 18. 6. 1924 – Ždánice
ord. 5. 7. 1949 – Brno
Od 1. 11. 1953 do 26. 12. 1955 byl na vojně. Od roku 1978 děkan v Boskovicích. Ze služby děkana boskovického vyvázán k 1. 7. 1999.1956 – 1973
František Monhort – kaplan
nar. 19. 11. 1919 – Šebetov
ord. 5. 7. 1944 – Brno
zemřel 24. 5. 1994 na Moravci1954 – 1955
Josef Pacal – kaplan
nar. 10. 10. 1924 – Černá (Měřín)
ord. 16. 4. 1950 – Brno
od 1. 8. 1990 soudním vikářem (církevního soudu v Brně)
27. 11. 1994 jmenován II. kanovníkem brněnské kapituly (28. 6. 2002 pak I. kanovníkem)
od 1. 9. 2005 výpomocným duchovním ve Znojmě u sv. Mikuláše