Program

Farní kostel sv. Martina – otevřeno od 18.00 do 22.00

- V kostele – prostor ke ztišení a modlitbě (možnost zapálení svíčky s osobní prosbou)

- Věž kostela – prohlídky od 18.00 do 20.30

- Kostnice – prohlídky s výkladem od 18.00 do 20.30

 

Areál fary

- Hry pro děti v okolí fary a kostela (do 20.30)

- Občerstvení v konírně a na farním dvoře (do 22.00)

 

Kostel sv. Kateřiny Sienské – otevřeno od 17.00 do 22.00

- 17.00 - Koncert duchovní hudby – ZUŠ Třešť

- 18.30 - Mše svatá

- 19.30 - Povídání sestry Marie Immaculaty Konvalinkové

O životní cestě od drogové závislosti přes klášter až k vlastní psychoterapeutické poradně

- 21.00 – Koncert skupiny Labyrint

 

Bývalá židovská synagoga – otevřeno od 17.00 do 20.30

- Výstava Veselé putování židovskou historií s Mordechajem

- 18.30 – 20.00 Koncert duchovních písní v podání p. Tomáše Vyskočila a jeho přátel.
 V době hudebního vystoupení budou některé aktivity v synagoze omezeny.

- možnost volné či komentované prohlídky synagogy a jejích expozic

- dílničky pro děti a jejich rodiče