Úvodní stránka

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Třešť, Růžená a Kostelec

Věříme, že zde najdete mnoho zajímavých informací. Neváhejte a informujte nás o tom, co zde postrádáte, například prostřednictvím webového formuláře, který naleznete zde.

Oznámení a doporučení

Mše svaté:

Mše svaté jsou slouženy na všech místech. Od pondělí 23.11. se může účastnit mše svaté 20 lidí.

Nedělní mše svatá ze svatého Martina v 8:00 bude přenášena on-line. Živý přenos naleznete na této stránce.

Dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté. Mše svaté je možné se účastnit skrze TV Noe, TV Lux, ČT2, poslechem Radia Proglas, nebo on-line mší svatých na internetu.

Svaté přijímání:

V neděli po každé mši svaté: sv. Martin 8:45-9:25 hodina, Růžená 10:45-11:15 hodin, sv. Kateřina 18:45-19:15 hodin.
Každou neděli: sv. Martin 16:00-17:00 hodin
Všední dny: středa, pátek - po mši svaté u Kateřiny 18:30-19:00 hodin. Růžená - čtvrtek 18:30-19:00 hodin.

Dušičky a plnomocné odpustky:

V letošním roce mohou věřící pro zemřelé získat plnomocné odpustky pro duše v očistci až do 30. listopadu. Podmínkou pro získání plnomocných odpustků je svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce a návštěva hřbitova s modlitbou za zemřelé.

Svátost smíření:

Půl hodiny před každou mší svatou (i pro ty, kteří se neúčastní mše svaté), ve čtvrtek při adoraci, nebo kdykoli na požádání.

Půst:

Na čtyři středy (11., 18. a 25. listopadu a 2. prosince 2020) vyhlašuje v brněnské diecézi otec biskup dobrovolný vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž můžeme přidat také almužnu na nějaký dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou.

Adorace:

Denně u sv. Martina od 19:30 – 20:30 hodin. Čas adorace byl posunut z důvodu zákazu vycházení od 21:00.

Modlitba a Písmo svaté:

Všem věřícím vřele doporučuji, aby se pravidelně modlili především v rodině či s blízkými, četbu a rozjímání nad Písmem svatým.

Ve 20.00 hodin se mohou věřící připojit ke společné modlitbě růžence za ukončení pandemie COVID-19, za zdravotnický personál, všechny nemocné, opuštěné a seniory, aby v těchto obtížných časech nalezli útěchu, víru a naději v Dobrého a Milosrdného Boha.

Pohřby:

Je možné účastnit se do 20 osob.

Opravy pokračují. Kdo by chtěl a může přispět, budeme vděční za každý dar:

Účet Třešť: 188588634/0300

Účet Kostelec: 189475500/0300

Účet Růžená: 189475754/0300

Aktuality

15. 8. 2020 – Výlet za P. Pavlem Procházkou

Paní Linda Taláčková z Jihlavy pořádá dne 29. srpna 2020 celodenní výlet do Šluknova, za P. Pavlem Procházkou. Více na plakátku.

22. 7. 2020 – Věžník č. 112

Na webových stránkách je k dispozici Věžník č. 112.

2. 7. 2020 – Fotografie 50. let kněžství Mons. Františka Radkovského

Do fotogalerie byly přidány fotografie z oslavy 50. let kněžství Mons. Františka Radkovského.