Kalendář akcí a událostí farnosti

červen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Justina, mučedníka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Za Ludmilu a Františka Komínovy, dvoje rodiče, Marii a Josefa Nechvátalovy a syna Františka a celou živ. a zemř. rodinu

29. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Farní kostel sv. Martina
  • Označení: Třešť - M (Třešť)

  Za farníky

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Růžená (Růžená)

  Za Jiřího Svěráka, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

 • 11:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:30 - 12:30
  • Farní kostel sv. Kunhuty
  • Označení: Kostelec (Kostelec u Jihlavy)

  Za živou a zemř. rodinu Špičákovu, Oralovu, Novotnou a Vičíkovu; za dar víry; za zemřelou rodinu Zapletalovu, Marešovu, Havlíčkovu, Gerlichovu, Novotnou a Paňákovu

3sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
4úterý 9. týdne v mezidobí
5sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
6sv. Norberta, biskupa
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Růžená (Růžená)

  Za Marii Brtníkovu, manžela a syna

 • 19:30 Adorace
  Adorace
  • 19:30 - 20:00
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Adorace a svátost smíření do 20.00

7Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:00
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Za rodiče Fatrdlovy, jejich syna, snachu, zetě a celou živ. i zemř. rodinu

8Neposkvrněného srdce Panny Marie
910. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Farní kostel sv. Martina
  • Označení: Třešť - M (Třešť)

  Za živé a zemřelé členy rodiny Kokejlovy a Mankovy

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Růžená (Růžená)

  Za rodinu Tůmovu a Hávovu

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Za Josefa Poláka, dvoje rodiče, dva bratry, švagrovou, švagra a za duše, na které nikdo nepamatuje

10pondělí 10. týdne v mezidobí
11sv. Barnabáše, apoštola
12středa 10. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Za Marii a Richarda Hávovy a jejich syna Jaromíra

13sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
 • 19:30 Adorace
  Adorace
  • 19:30 - 20:00
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Adorace do 20.00

14pátek 10. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Za zemř. rodiče Semrádovy, Šindelářovy, Kněžíčkovy, jejich živé rodiny, bratra, Marii Kružíkovu a duše v očistci

15sv. Víta, mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
1611. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Farní kostel sv. Martina
  • Označení: Třešť - M (Třešť)

  Za Ladislava Svěráka, za živ. a zemř. rodinu Svěrákovu, Štumarovu a tety Štumarovy

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Kaple sv. Antonína Paduánského
  • Označení: Třeštice (Třeštice)

  Za Ladislava Kodyse, dvoje rodiče, sestru a dva švagry

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Za Emila Lajtkepa, rodiče Lukšovy a Lajtkepovy a manžele Svobodovy

17pondělí 11. týdne v mezidobí
18úterý 11. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Kaple Povýšení sv. Kříže
  • Označení: Lovětín (Lovětín u Třešti)

  Za Vladimíra Svěráka, dvoje rodiče a celou přízeň

19sv. Romualda, opata
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Za rodinu Vopálenských z Třeště a rodinu Plotovu z Bukové

20čtvrtek 11. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Růžená (Růžená)

  Za farníky

 • 19:30 Adorace
  Adorace
  • 19:30 - 20:00
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Adorace do 20.00

21 sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Za Lidmilu a Aloise Roháčkovy, jejich sourozence a rodiče

22sv. Paulína Nolánského, biskupa, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Farní kostel sv. Kunhuty
  • Označení: Kostelec (Kostelec u Jihlavy)

  Za zemř. rodinu Štrejbarovu, Malíčkovu, duše v očistci a Boží požehnání pro rodinu

2312. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Farní kostel sv. Martina
  • Označení: Třešť - M (Třešť)

  Za Josefa Salamánka, rodinu Salamánkovu, Brožovu, Zelníčkovu, Svobodovu a duše, na které nikdo nepamatuje

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Růžená (Růžená)

  Za Františka Růžičku, manželku a rodiny z obou stran

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Za Ladislava a Růženu Němcovy, rodinu Němcovu, Novákovu a Trojanovu

24Narození sv. Jana Křtitele
25úterý 12. týdne v mezidobí
26středa 12. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Za rodiče Hronkovy, dceru a jejího manžela a duse v očistci

27 sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Růžená (Růžená)

  Za zemř. Petra Košťála, rodiče a sestru Evu

 • 19:30 Adorace
  Adorace
  • 19:30 - 20:00
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Adorace do 20.00

28sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Za Františka a Růženu Krejčovy, jejich syna Františka, jejich rodiče, sourozence a duše v očistci

29sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze
3013. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Farní kostel sv. Martina
  • Označení: Třešť - M (Třešť)

  Za manžela Ladislava Lysého, rodiče Horkých a Lysých, celou živ. a zemř. rodinu a duše v očistci

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Farní kostel sv. Maří Magdalény
  • Označení: Růžená (Růžená)

  Za Ludmilu a Antonína Kodysovy, dceru, syna, vnuka a tři zetě

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Filiální kostel sv. Kateřiny Sienské
  • Označení: Třešť - K (Třešť)

  Za rodiče Pejčochovy, syna Františka a za živ. a zemř. rodinu