Ministranti

Ministranti

Jedno ze společenství v třešťské farnosti tvoří ministranti. Na těchto stránkách se tak můžete dočíst důležité informace, které s touto službou souvisí. Stejně tak jsou zde důležité informace pro samotné třešťské ministranty.

 

Ministrant je služebník, který napomáhá kněžím během bohoslužby. 

Latinské slovo „ministrare“ je možné přeložit jako "sloužit", což znamená druhému člověku činit to, co si přeje. Tato služba souvisí s odkazem Ježíše Krista - (např. Jan 13, 1-20). Mezi služby ministranta patří také pomoc při udílení některých svátostí, zejména svátosti křtu a eucharistie (sv. přijímání a mše svaté). Patrony ministrantů jsou sv. Tarsicius a sv. Dominik Savio.

Římskokatolická církev klade na ministranty a jejich výchovu velký důraz, částečně, i protože předpokládá, že z nich vyrostou noví kněží. Existují spolky ministrantů, ministrantské akce a ministrantské časopisy.

 

Vedoucí ministrantů
Ondřej Zažímal, tel.: 731 084 599, mail: [email protected]