Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTECH TŘEŠŤ, RŮŽENÁ A KOSTELEC
od 16.6. do 23.6.2024 - 25. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
16.6.
11. neděle v mezidobí 08:00
Třešť - M
Za Ladislava Svěráka, za živ. a zemř. rodinu Svěrákovu, Štumarovu a tety Štumarovy
10:00
Třeštice
Za Ladislava Kodyse, dvoje rodiče, sestru a dva švagry
18:00
Třešť - K
Za Emila Lajtkepa, rodiče Lukšovy a Lajtkepovy a manžele Svobodovy
Pondělí
17.6.
pondělí 11. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Úterý
18.6.
úterý 11. týdne v mezidobí 18:00
Lovětín
Za Vladimíra Svěráka, dvoje rodiče a celou přízeň
Středa
19.6.
sv. Romualda, opata 18:00
Třešť - K
Za rodinu Vopálenských z Třeště a rodinu Plotovu z Bukové
Čtvrtek
20.6.
čtvrtek 11. týdne v mezidobí 18:00
Růžená
Za farníky
19:30
Třešť - K
Adorace do 20.00
Pátek
21.6.
památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 18:00
Třešť - K
Za Lidmilu a Aloise Roháčkovy, jejich sourozence a rodiče
Sobota
22.6.
sv. Paulína Nolánského, biskupa, nebo sobotní památka Panny Marie 18:00
Kostelec
(s nedělní platností) Za zemř. rodinu Štrejbarovu, Malíčkovu, duše v očistci a Boží požehnání pro rodinu
Neděle
23.6.
12. neděle v mezidobí 08:00
Třešť - M
Za Josefa Salamánka, rodinu Salamánkovu, Brožovu, Zelníčkovu, Svobodovu a duše, na které nikdo nepamatuje
10:00
Růžená
Za Františka Růžičku, manželku a rodiny z obou stran
18:00
Třešť - K
Za Ladislava a Růženu Němcovy, rodinu Němcovu, Novákovu a Trojanovu
  • V neděli po mši sv. bude Katecheze DP na kaplance.
  • Ve středu bude výlet pro děti z náboženství do Kostelního Vydří, autobus odjíždí v 7.45 z náměstí, návrat kolem 13.hod.
  • V pátek 21. 6. budou v 16.30 Zpívání v konírně, v 17.00 Katecheze DP na kaplance a v 19.00 spolčo mládeže.
  • V červnu končí funkční období ekonomické farní rady. Na lístky vzadu v kostele můžete do příští neděle navrhovat kandidáty, z kterých vyberu novou ekonom. radu.
  • Od neděle 16. 6. můžete přinášet úmysly na mše sv. na srpen až prosinec 2024 nebo si je zapsat přes farní stránky.
  • Vzadu v kostele můžete podepsat přání pro o. Damiána k 50. narozeninám. 
  • Po ranní mši sv. se můžete zastavit na konírně na další dojídání :)

Další akce:

  • 28.6.2024 - Táborák v Třešti na farní zahradě k ukončení šk. roku

Třešť - M: kostel sv. Martina (farní); K: kostel sv. Kateřiny Sienské (dolní)
kontakt: P. Martin Mokrý, [email protected], farní tel.: 732 593 060, www.tre-fa.cz
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY