Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTECH TŘEŠŤ, RŮŽENÁ A KOSTELEC
od 3.3. do 10.3.2024 - 10. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
3.3.
3. NEDĚLE POSTNÍ 08:00
Třešť - M
Za Hanu Šmídovou, za rodinu Šmídovu a Sedlmajerovu a za duše v očistci
10:00
Růžená
Za Růženu Klubalovu, manžela, syna Františka, tři zetě a celou živ. a zemř. rodinu
14:00
Růžená
Křížová cesta
17:20
Třešť - K
Křížová cesta
18:00
Třešť - K
Na úmysl dárce
Pondělí
4.3.
pondělí 3. postního týdne Dnes mše sv. není
Úterý
5.3.
úterý 3. postního týdne Dnes mše sv. není
Středa
6.3.
středa 3. postního týdne 18:00
Třešť - K
Za Jaroslava a Blaženu Lysých z Hodic a celou živ. a zemř. rodinu
Čtvrtek
7.3.
čtvrtek 3. postního týdne 18:00
Růžená
Za Jaroslava Fouse a rodiče
19:30
Třešť - K
Adorace do 20.00
Pátek
8.3.
pátek 3. postního týdne 17:20
Třešť - K
Křížová cesta
18:00
Třešť - K
Za živou i zemřelou rodinu Kaňkovských, Machovu a Duškovu a Matěje Kubáta
Sobota
9.3.
sobota 3. postního týdne 18:00
Kostelec
(s nedělní platností) Za farníky
Neděle
10.3.
4. NEDĚLE POSTNÍ (Laetare) 08:00
Třešť - M
Za rodiče Poukarovy, Miroslava Musila, za živou rodinu Šplínarovu, Šprinclovu, Musilovu a duše v očistci
10:00
Růžená
Za Zdeňka Derganze, bratra Václava a jeho manželku a dvoje rodiče
14:00
Růžená
Křížová cesta
17:20
Třešť - K
Křížová cesta
18:00
Třešť - K
Za Andělu a Antonína Roháčkovy, sourozence, rodiče Hájkovy a manžele Molákovy
 • Sbírka Haléř sv. Petra: v Třešti 19 336 Kč, v Růžené 7533 Kč, v Kostelci 510 Kč
 • V neděli 3.3.:
  • jste zváni sv. na farní kavárnu na konírně
  • bude Katecheze DP na kaplance
  • uzávěrka Věžníku
 • V pátek 8.3.: v 16.30 Hry v konírně, Katecheze Dobrého Pastýře v 17.00 na kaplance, v 17.00 v konírně nácvik dětí na křížovou cestu
 • V neděli 10. 3. při ranní mši sv. se bude konat obřad přijetí do katechumenátu
 • Vzadu v kostele si můžete vzít postní křížovky a lístek na závěrečnou tajenku, který se na konci odezvdává do slosování.

Třešť - M: kostel sv. Martina (farní); K: kostel sv. Kateřiny Sienské (dolní)
kontakt: P. Martin Mokrý, [email protected], farní tel.: 732 593 060, www.tre-fa.cz
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY