Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 6.3. do 4.8.2024

Den Čas Místo a text
středa
6.3.
18:00 Třešť - K: Za Jaroslava a Blaženu Lysých z Hodic a celou živ. a zemř. rodinu
čtvrtek
7.3.
18:00 Růžená: Za Jaroslava Fouse a rodiče
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
pátek
8.3.
17:20 Třešť - K: Křížová cesta
18:00 Třešť - K: Za živou i zemřelou rodinu Kaňkovských, Machovu a Duškovu a Matěje Kubáta
sobota
9.3.
18:00 Kostelec: Za farníky
neděle
10.3.
08:00 Třešť - M: Za rodiče Poukarovy, Miroslava Musila, za živou rodinu Šplínarovu, Šprinclovu, Musilovu a duše v očistci
10:00 Růžená: Za Zdeňka Derganze, bratra Václava a jeho manželku a dvoje rodiče
14:00 Růžená: Křížová cesta
17:20 Třešť - K: Křížová cesta
18:00 Třešť - K: Za Andělu a Antonína Roháčkovy, sourozence, rodiče Hájkovy a manžele Molákovy
úterý
12.3.
18:00 Třeštice: Za živou a zemřelou rodinu Duničkovu a Čejkovu
středa
13.3.
18:00 Třešť - K: Za rodiče Balíkovy, manžele Musilovy a Hanu Klimešovu
čtvrtek
14.3.
18:00 Růžená: Za uzdravení nemocného a celou rodinu
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
pátek
15.3.
17:20 Třešť - K: Křížová cesta
18:00 Třešť - K: Za rodiče Musilovy, tři syny, jejich manželky a živou rodinu Musilovu a Tůmovu
sobota
16.3.
18:00 Kostelec: Na úmysl dárce
neděle
17.3.
08:00 Třešť - M: Za Věru, Ludmilu, Josefa a Františka Kubů, rodiče a celý rod Kubů, Tomšů, Burdů, Rajských a Brtníků a duše v očistci
10:00 Růžená: Za Marii Mezerovou, manžela, syna Františka, rodiče Pavlíkovy a syna Františka a duše, na které nikdo nepamatuje
14:00 Růžená: Křížová cesta
17:20 Třešť - K: Křížová cesta
18:00 Třešť - K: Za Marii a Zdeňka Brychtovy a za rodiny jejich dětí
úterý
19.3.
18:00 Lovětín: Za Josefa Jůna, dvoje rodiče a Jiřího Hrodka
středa
20.3.
18:00 Třešť - K: Za živ. a zemř. rodinu Vokřínkovu
čtvrtek
21.3.
18:00 Růžená: Za manžele Hrdovy a syna Jozefa
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
pátek
22.3.
17:20 Třešť - K: Křížová cesta
18:00 Třešť - K: Za zemř. rodiče Františka a Františku Doležalovy a zemř. rodinu a za živé i zemř. z rodiny Kozlíkovy a Mackovy
sobota
23.3.
18:00 Kostelec: Na úmysl dárce
neděle
24.3.
08:00 Třešť - M: Za Josefa a Josefku Hekrdlovy, Karla Radkovského a manželku Josefku, bratra Josefa, syna Karla a manželku, sestru Anežku s manželem, rodiče Šabatkovy a duše v očistci
10:00 Růžená: Za farníky
18:00 Třešť - K: Za rodiče Antonii a Celestýna Hofbauerovy a duše v očistci
úterý
26.3.
17:00 DPS: Za farníky
čtvrtek
28.3.
17:00 Růžená: Za Jana Neuwirta, celou rodinu Neuritovu a Mezerovu a za duše, na které nikdo nepamatuje
19:00 Třešť - M: za Boženu a Josefa Forstovy, jejich rodiče a sourozence
pátek
29.3.
15:00 Třešť - M: Velkopáteční obřady
17:00 Růžená: Velkopáteční obřady
sobota
30.3.
19:00 Růžená
21:30 Třešť - M: Za rodiče Staňkovy, Lojkovy, syna Jana a duše v očistci
neděle
31.3.
09:00 Třešť - K: Za Lidmilu Vokřínkovou, manžela Josefa, sestru Věru, rodiče a celý rod Wiederlechnerů, Lysých a Zbrojků
10:30 Růžená: Za farníky
18:00 Kostelec: Na úmysl dárce
pondělí
1.4.
07:30 Třešť - M: Za farníky
09:00 Růžená: Za Ladislavu a Vladimíra Chalupovy
úterý
2.4.
18:00 Jezdovice: Za rodiče Forstovy
středa
3.4.
18:00 Třešť - K: Za Josefa a Leopoldu Roháčkovy, rodiče a duše v očistci
čtvrtek
4.4.
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
pátek
5.4.
17:00 Třešť - K: Svátost smíření a adorace (první pátek)
18:00 Třešť - K: Za Kristýnu a Františka Šalandovy, rodiny jejich dětí a duše v očistci
sobota
6.4.
18:00 Kostelec: Na úmysl dárce
neděle
7.4.
08:00 Třešť - M: Za Jaroslava Svobodu, sourozence, za rodiče Svobodovy a Vejvodovy a za celou živou rodinu
10:00 Růžená: Za rodiče Smejkalovy, jejich děti a duše v očistci
18:00 Třešť - K: Za Františka Mifku, rodiče, snachu a přízeň
úterý
9.4.
18:00 Třeštice: Za Ludvíka a Aloisii Douchovy, dva zetě a vnuka Michala
středa
10.4.
18:00 Třešť - K: Za Vlastu, Annu a Vladimíra Šenkapouluvy a rodinu Potočiarovu a Šenkapoulovu
čtvrtek
11.4.
18:00 Růžená: Za zemřelé rodiče Růženu a Ladislava Houzarovy a dceru Jiřinu
19:30 Třešť - K: Adorace s přímluvnou modlitbou do 20.30
pátek
12.4.
18:00 Třešť - K: Za rodiče Vytiskovy a Gutvaldovy
sobota
13.4.
18:00 Kostelec: Za zemř. Josefa Kocha, rodiče Kochovy a Štipčákovy a celou živ. rodinu
neděle
14.4.
08:00 Třešť - M: Za Martina Mareše a duše v očistci
10:00 Růžená: Za Žofii Kubátovou, syna, snachu, pravnuka a rodinu Smejkalovu
18:00 Třešť - K: Za farníky
čtvrtek
18.4.
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
sobota
20.4.
18:00 Kostelec: Za Ladislava Hartmana z Jedlova
neděle
21.4.
08:00 Třešť - M: Za Věru Zažímalovou, její sestru Evu Lazárkovou a rodiče Matějkovy
10:00 Růžená: Za farníky
18:00 Třešť - K: Za manžele Marii a Jaroslava Šalandovy, dva zetě, živ. a zemř. rodinu Šalandovu a Kubalovu a duše v očistci
úterý
23.4.
18:00 Lovětín: Za Ladislava a Marii Klubalovy, pět dcer, sedm zeťů a vnučku
středa
24.4.
18:00 Třešť - K: Za Marii Krechlerovu, rodiče a za kolegy Jaroslava, Jana a Miloslava
čtvrtek
25.4.
18:00 Růžená: Za Františka a Kateřinu Šteflovy, živou a zemřelou rodinu a za ty, na které nikdo nepamatuje
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
pátek
26.4.
18:00 Třešť - K: Za Ladislava a Ludmilu Štrejbarovy, jejich rodiče a sourozence
sobota
27.4.
18:00 Kostelec: Za farníky
neděle
28.4.
08:00 Růžená: Za Marii Grégrovou, Marii Minaříkovou a Marii Popkovou
10:00 Třešť - K: Za Marii, Ondřeje, Anežku a Miroslava Rešlovy
18:00 Třešť - K: Za rodiče Fexovy, dva syny, dvě dcery a zetě Karla Bílého
úterý
30.4.
17:00 DPS
středa
1.5.
18:00 Třešť - K: Za rodiče Poukarovy, Miroslava Musila, za živou rodinu Šplínarovu, Šprinclovu, Musilovu a duše v očistci
čtvrtek
2.5.
18:00 Růžená: Za Václava a Marii Tománkovy, dvoje rodiče, syna Václava, vnučku Jarmilu a celou živou a zemřelou rodinu
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
pátek
3.5.
17:00 Třešť - K: Svátost smíření a adorace (první pátek)
18:00 Třešť - K: Za Ladislava Svěráka, za živ. a zemř. rodinu Svěrákovu, Štumarovu a tety Štumarovy
sobota
4.5.
18:00 Kostelec: Za farníky
neděle
5.5.
10:00 Kostelní Vydří (farní pouť)
18:00 Třešť - K: Za Marii Štrejbarovu, manžela a přízeň
úterý
7.5.
18:00 Jezdovice: Za farníky
středa
8.5.
18:00 Třešť - K: Za zemřelé spolužáky a známé a za duše v očistci
čtvrtek
9.5.
18:00 Růžená: Za Janu Maškovu, dvoje rodiče a celou přízeň
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
pátek
10.5.
18:00 Třešť - K: Za Růženu Lukšovu, rodiče a sourozence
sobota
11.5.
18:00 Kostelec
neděle
12.5.
08:00 Třešť - M: Za P. Aloise Bumbálka, rodiče a sourozence
10:00 Růžená: Za Františka Mezeru, rodiče Mezerovy a Klubalovy a duše, na které nikdo nepamatuje
18:00 Třešť - K: Za rodiče Tůmovy, tři syny, vnuka Petra a za živ. rodinu Tůmovu a za duše, na které nikdo nepamatuje
úterý
14.5.
18:00 Třeštice: Za Josefa a Marii Gregorovy, vnučku, rodiče Gregorovy a živ. rodinu
středa
15.5.
18:00 Třešť - K: Za rodiče Zudovy, jejich 2 dcery a 2 zetě.
čtvrtek
16.5.
18:00 Růžená: Za rodinu Bambulovu
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
pátek
17.5.
18:00 Třešť - K: Za Stanislava Nováka, za živ. a zemř. rodinu Novákovu, Kubalovu a tety Štumarovy
sobota
18.5.
18:00 Dvorce
neděle
19.5.
08:00 Třešť - M: Za Jana a Julii Pelikánovy, všechny děti a celý rod Pelikánů
10:00 Růžená: Za Stanislava Krejčího, manželku Marii a snachu Lýdii
18:00 Třešť - K: Za manžele Adolfa a Hedviku Brtníkovy, za dvoje rodiče, sourozence a živ. a zemř. rodinu Brtníkovu a Novákovu
úterý
21.5.
18:00 Lovětín: Za Antonína a Ludmilu Šimkovy, dvoje rodiče a celou přízeň
středa
22.5.
18:00 Třešť - K: Za Libuši Horálkovou, Josefa Vejmělka, rodinu Vejmělkovu a Martinkovu a za duše, na které nikdo nepamatuje
čtvrtek
23.5.
18:00 Růžená: Za Františka Trojana, dvoje rodiče, sourozence, syna, dceru, vnuka, zetě a duše v očistci pi
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
pátek
24.5.
18:00 Třešť - K: Za Lidmilu a Aloise Roháčkovy a za duše v očistci
sobota
25.5.
18:00 Kostelec: Za živou a zesnulou rodinu Smrčkovu a Čápovu
neděle
26.5.
08:00 Růžená: Za Františka a Vlastu Polednovy a zetě Miroslava
09:30 Třešť - M: Za rodinu Hynkovu, Šiftařovu, Alenu Duchkovou a celou živou i zemřelou rodinu
18:00 Třešť - K: Za Karla Marečka, dvoje rodiče, živou rodinu a duše v očistci
úterý
28.5.
17:00 DPS
středa
29.5.
18:00 Třešť - K: Za Marii Bílou, bratra Stanislava a jeho manželku a za rodiče Markovy
čtvrtek
30.5.
18:00 Růžená
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
pátek
31.5.
18:00 Třešť - K: Za nemocné, trpící, opuštěné a umírající
sobota
1.6.
18:00 Třešť - K: Za Ludmilu a Františka Komínovy, dvoje rodiče, Marii a Josefa Nechvátalovy a syna Františka a celou živ. a zemř. rodinu
neděle
2.6.
08:00 Třešť - M: Za farníky
10:00 Růžená: Za Jiřího Svěráka, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
11:30 Kostelec: Za živou a zemř. rodinu Špičákovu, Oralovu, Novotnou a Vičíkovu; za dar víry; za zemřelou rodinu Zapletalovu, Marešovu, Havlíčkovu, Gerlichovu, Novotnou a Paňákovu
úterý
4.6.
18:00 Jezdovice: Za rodinu Hartlovu a Svobodovu
středa
5.6.
18:00 Třešť - K: Za farníky
čtvrtek
6.6.
18:00 Růžená: Za Marii Brtníkovu, manžela a syna
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
pátek
7.6.
17:00 Třešť - K: Svátost smíření a adorace (první pátek)
18:00 Třešť - K: Za rodiče Fatrdlovy, jejich syna, snachu, zetě a celou živ. i zemř. rodinu
sobota
8.6.
18:00 Kostelec
neděle
9.6.
08:00 Třešť - M: Za živé a zemřelé členy rodiny Kokejlovy a Mankovy
10:00 Růžená: Za rodinu Tůmovu a Hávovu
18:00 Třešť - K: Za Josefa Poláka, dvoje rodiče, dva bratry, švagrovou, švagra a za duše, na které nikdo nepamatuje
úterý
11.6.
18:00 Třeštice: Svátost smíření v kapli
středa
12.6.
18:00 Třešť - K: Za Marii a Richarda Hávovy a jejich syna Jaromíra
čtvrtek
13.6.
17:00 Stonařov: Rekolekce kněží jihlavského děkanátu
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
pátek
14.6.
18:00 Třešť - K: Za zemř. rodiče Semrádovy, Šindelářovy, Kněžíčkovy, jejich živé rodiny, bratra, Marii Kružíkovu a duše v očistci
sobota
15.6.
18:00 Kostelec: Za farníky
neděle
16.6.
08:00 Třešť - M: Za Ladislava Svěráka, za živ. a zemř. rodinu Svěrákovu, Štumarovu a tety Štumarovy
10:00 Třeštice
18:00 Třešť - K: Za Emila Lajtkepa, rodiče Lukšovy a Lajtkepovy a manžele Svobodovy
úterý
18.6.
18:00 Lovětín: Za Vladimíra Svěráka, dvoje rodiče a celou přízeň
středa
19.6.
18:00 Třešť - K: Za rodinu Vopálenských z Třeště a rodinu Plotovu z Bukové
čtvrtek
20.6.
18:00 Růžená: Za farníky
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
pátek
21.6.
18:00 Třešť - K: Za Lidmilu a Aloise Roháčkovy, jejich sourozence a rodiče
sobota
22.6.
18:00 Kostelec
neděle
23.6.
08:00 Třešť - M: Za Josefa Salamánka, rodinu Salamánkovu, Brožovu, Zelníčkovu, Svobodovu a duše, na které nikdo nepamatuje
10:00 Růžená: Za Františka Růžičku, manželku a rodiny z obou stran
18:00 Třešť - K: Za Ladislava a Růženu Němcovy, rodinu Němcovu, Novákovu a Trojanovu
úterý
25.6.
17:00 DPS: Za farníky
středa
26.6.
18:00 Třešť - K: Za rodiče Hronkovy, dceru a jejího manžela a duse v očistci
čtvrtek
27.6.
18:00 Růžená
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
pátek
28.6.
18:00 Třešť - K: Za Františka a Růženu Krejčovy, jejich syna Františka, jejich rodiče, sourozence a duše v očistci
sobota
29.6.
18:00 Kostelec
neděle
30.6.
08:00 Třešť - M: Za manžela Ladislava Lysého, rodiče Horkých a Lysých, celou živ. a zemř. rodinu a duše v očistci
10:00 Růžená: Za Ludmilu a Antonína Kodysovy, dceru, syna, vnuka a tři zetě
18:00 Třešť - K: Za rodiče Pejčochovy, syna Františka a za živ. a zemř. rodinu
úterý
2.7.
18:00 Jezdovice
středa
3.7.
18:00 Třešť - K
čtvrtek
4.7.
18:00 Růžená
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
pátek
5.7.
10:00 Růžená
17:00 Třešť - K: Svátost smíření a adorace (první pátek)
18:00 Třešť - K: Za živou i zemřelou rodinu Niederhafnerovu
sobota
6.7.
18:00 Kostelec
neděle
7.7.
08:00 Třešť - M: Za Věru, Ludmilu, Josefa a Františka Kubů, rodiče a celý rod Kubů a za rodinu Volfovu
10:00 Růžená
18:00 Třešť - K: Za Antonína Kodyse, manželku Ludmilu, Václava Kodyse a jejich rodiče
úterý
9.7.
18:00 Třeštice
středa
10.7.
18:00 Třešť - K: Za farníky
čtvrtek
11.7.
18:00 Růžená: Za rodinu Hejdovu, Pernicovu a Sobotkovu
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
pátek
12.7.
18:00 Třešť - K: Za rodiče Hronovy a za živé i zemřelé členy rodu Hronových.
sobota
13.7.
18:00 Kostelec: Za farníky
neděle
14.7.
08:00 Třešť - M: Za Růženu Balatkovu, manžela Stanislava Novotného, syna a snachu
10:00 Růžená: Za Aloise a Františku Maryškovy, syna Jiřího a vnučku Petrušku
18:00 Třešť - K: Za Pavla Lukše a celou rodinu
úterý
16.7.
18:00 Lovětín: Za Jana Neuwirta, dvoje rodiče a celou přízeň
středa
17.7.
18:00 Třešť - K
čtvrtek
18.7.
18:00 Růžená
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
pátek
19.7.
18:00 Třešť - K
sobota
20.7.
18:00 Kostelec
neděle
21.7.
08:00 Třešť - M: Za farníky
10:00 Růžená: Za Františka Jiráka, dvoje rodiče a celou přízeň
18:00 Třešť - K: Za rodiče Josefa a Jaroslavu Janákovy a Josefa a Marii Fatrdlovy
čtvrtek
25.7.
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
sobota
27.7.
18:00 Kostelec: Za farníky
neděle
28.7.
08:00 Třešť - M: Za Jaroslava Svobodu, sourozence, za rodiče Svobodovy a Vejvodovy a za celou živou rodinu
10:00 Růžená
18:00 Třešť - K: Za manžela Františka Šalandu, jeho rodinu a za rodiče Šalandovy, dva syny a dceru
úterý
30.7.
17:00 DPS
středa
31.7.
18:00 Třešť - K
čtvrtek
1.8.
18:00 Růžená: Za Jana Hamršmída, jeho rodiče a sourozence, za rodinu Bartůškovu a Trojanovu a duše v očistci
19:30 Třešť - K: Adorace do 20.00
pátek
2.8.
17:00 Třešť - K: Svátost smíření a adorace (první pátek)
18:00 Třešť - K
sobota
3.8.
18:00 Kostelec: Za farníky
neděle
4.8.
08:00 Třešť - M
10:00 Růžená
18:00 Třešť - K