Úvodní stránka

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Třešť, Růžená a Kostelec

Věříme, že zde najdete mnoho zajímavých informací. Neváhejte a informujte nás o tom, co zde postrádáte, například prostřednictvím webového formuláře, který naleznete zde.

Oznámení a doporučení

Mše svaté:

Podle vládních nařízení může být obsazeno 10 % míst k sezení, což znamená, že v Třešti u sv. Martina může být 25 lidí, u sv. Kateřiny 25 lidí, v Růžené 15 lidí a v Kostelci 12 lidí.

V neděli bude změna času bohoslužeb:
v 7:30 hodin – Třešť u sv. Martina (především pro seniory)
v 9:00 hodin – Třešť u sv. Martina (především pro rodiny s dětmi)
v 10:30 hodin – Růžená
v 18:00 hodin – Třešť u sv. Kateřiny

Nedělní mše svatá ze svatého Martina v 9:00 bude přenášena on-line. Živý přenos naleznete na této stránce.

Dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté stále trvá.

Svátost smíření:

Půl hodiny před každou mší svatou, ve čtvrtek při adoraci, nebo kdykoli na požádání.

Adorace:

Denně u sv. Martina od 19:30 – 20:30 hodin.

Modlitba a Písmo svaté:

Všem věřícím vřele doporučuji, aby se pravidelně modlili především v rodině či s blízkými, četbu a rozjímání nad Písmem svatým.

Ve 20.00 hodin se mohou věřící připojit ke společné modlitbě růžence za ukončení pandemie COVID-19, za zdravotnický personál, všechny nemocné, opuštěné a seniory, aby v těchto obtížných časech nalezli útěchu, víru a naději v Dobrého a Milosrdného Boha.

Aktuality