Úvodní stránka

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Třešť, Růžená a Kostelec

Věříme, že zde najdete mnoho zajímavých informací. Neváhejte a informujte nás o tom, co zde postrádáte, například prostřednictvím webového formuláře, který naleznete zde.

Oznámení a doporučení

Mše svaté:

Mše svaté budou probíhat v tyto týdny na všech místech. Mše svaté jsou neveřejné, jsou slouženy pro rodinu, která má „úmysl mše svaté“. Tak jak to umožňuje vládní nařízení pro 6 osob.

Nedělní on-line mše svaté ze svatého Martina. Prosím, zda by byl někdo ochoten pomoci „zařídit“ a „obsluhovat“ kameru, která by byla umístěna v „lodi“ kostela (před obětním stolem).

Dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté. Mše svaté je možné se účastnit skrze TV Noe, TV Lux, ČT2, poslechem Radia Proglas, nebo on-line mší svatých na internetu.

Svaté přijímání:

Se bude podávat v neděli po každé mši svaté: sv. Martin 8:45-9:25, Růžená 10:45-11:15, sv. Kateřina 18:45-19:15 hodin.
Navíc každou neděli: sv. Martin 15:00-16:00 hodin
Každý pátek: sv. Kateřina 18:30-19:00 hodin.
V dušičkovém čase navíc od 25.10. do 8.11. každý den sv. Martin 16:00-17:00 hodin.

Dušičky a plnomocné odpustky:

V letošním roce plnomocné odpustky pro duše v očistci mohou věřící pro zemřelé získat už od 25. 10. do 30. 11. Podmínkou pro získání plnomocných odpustků je svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce a návštěva hřbitova s modlitbou za zemřelé.

Svátost smíření:

Půl hodiny před každou mší svatou (i pro ty, kteří se neúčastní mše svaté), ve čtvrtek při adoraci, nebo kdykoli na požádání.

Zpovídání před dušičkami. Ve dnech: 28.10. 17:00-18:00 hod. (sv. Kateřina), 29.10. 20:00-21:00 hod. (sv. Martin), 30.10. 17:00-18:00 hod. (sv. Kateřina), 1.11. 17:00-18:00 hod. (sv. Kateřina)

Adorace:

Denně u sv. Martina od 20:00 – 21:00 hodin.

Modlitba a Písmo svaté:

Všem věřícím vřele doporučuji, aby se pravidelně modlili především v rodině či s blízkými, četbu a rozjímání nad Písmem svatým.

Ve 20.00 hodin se mohou věřící připojit ke společné modlitbě růžence za ukončení pandemie COVID-19, za zdravotnický personál, všechny nemocné, opuštěné a seniory, aby v těchto obtížných časech nalezli útěchu, víru a naději v Dobrého a Milosrdného Boha.

Pohřby:

Je možné účastnit se do 10 osob. Tedy nejbližší rodina

Opravy pokračují. Kdo by chtěl a může přispět, budeme vděční za každý dar:

Účet Třešť: 188588634/0300

Účet Kostelec: 189475500/0300

Účet Růžená: 189475754/0300

Nedělní bohoslužby:
8:00 Třešť - kostel sv. Martina
10:00 Růžená
18:00 Třešť - kostel sv. Kateřiny
Adorace v kostele sv. Martina
pondělí až neděle od 20:00 do 21:00 hodin
ve čtvrtek se během adorace zpovídá

Zpovídání:
Vždy půl hodiny před každou mší svatou (všední den i neděle)
Na první pátek v měsíci hodinu přede mší svatou

Aktuality

15. 8. 2020 – Výlet za P. Pavlem Procházkou

Paní Linda Taláčková z Jihlavy pořádá dne 29. srpna 2020 celodenní výlet do Šluknova, za P. Pavlem Procházkou. Více na plakátku.

22. 7. 2020 – Věžník č. 112

Na webových stránkách je k dispozici Věžník č. 112.

2. 7. 2020 – Fotografie 50. let kněžství Mons. Františka Radkovského

Do fotogalerie byly přidány fotografie z oslavy 50. let kněžství Mons. Františka Radkovského.