Ministrantský výlet do Znojma

společná mše svatá, znojemské podzemí, vyhlídka z kostelních věží, muzeum motorismu. Odjezd v 8:00 od fary z Třeště. Návrat kolem 19 hodiny. Více na přihláškách pro ministranty v sakristii.

Posted in .